B46055B2-9D57-48B6-BE40-78DBF4AFAC0B.jpe

KRÁSENKA

(6 - 18 LET)

PO 14:00 - 15:00

V PĚVECKÉM SBORU DĚTI ROZVÍJÍ

SVÉ HUDEBNÍ DOVEDNOSTI 

A SEZNAMUJÍ SE 

S ČESKOU A SVĚTOVOU PÍSŇOVOU TVORBOU.

PŘIHLÁŠENÍ   DO KROUŽKU

KROUŽEK JE POSKYTOVÁN ZDARMA.

PŘIHLÁŠKA JE ZÁVAZNÁ, PLATÍ  PO DOBU JEDNOHO ŠKOLNÍHO ROKU.

POKUD NEMÁTE O KROUŽEK VÁŽNÝ ZÁJEM, NEPŘIHLAŠUJTE, PROSÍM, SVÉ DÍTĚ.

POKUD NENÍ KAPACITA KROUŽKU NAPLNĚNA,

LZE SE DO NĚJ PŘIHLÁSIT TAKÉ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU.

 

JAKMILE BUDE KAPACITA KROUŽKU NAPLNĚNA, NEBUDE MOŽNÉ PŘIHLÁŠKU ODESLAT. 

 

 

Přihlášením dítěte do kroužku souhlasíte se zveřejněním jeho fotek na webových a facebookových stránkách knihovny.