AKCE

JAKÝ DRUH AKCÍ VÁM V KOMUNITNÍ KNIHOVNĚ NABÍZÍME?

  AKCE V KNIHOVNĚ (jsou buď dlouhodobějšího rázu, nebo se konají v rámci výpůjční doby knihovny)

  KOMUNITNÍ ČTVRTKY (zahrnují kurzy, přednášky, besedy, soutěže, tvoření či posezení konající se vždy ve čtvrtek)

  OSTATNÍ AKCE (šifry, pátračky, projekce, výstavy, turnaje, vystoupení aj., konají se zpravidla o víkendu)

AKCE
V KNIHOVNĚ

KOMUNITNÍ
ČTVRTKY

OSTATNÍ
AKCE