Komunit.png

KOMUNITNÍ CENTRUM

V komunitním centru Vám nabízíme kroužky pro děti  a kurzy pro dospělé.   Konají se pravidelně

a jsou poskytovány zdarma.  Kroužky pro děti jsou limitovány svou kapacitou, je nutné, aby zákonný zástupce dítěte vyplnil závaznou on-line přihlášku a v případě nepřítomnosti dítěte v kroužku

jeho absenci předem omluvil.

   KROUŽKY

PRO DĚTI

KURZY

PRO DOSPĚLÉ