KROUŽKY PRO DĚTI

KRÁSENKA

V PĚVECKÉM SBORU DĚTI ROZVÍJÍ SVÉ HUDEBNÍ DOVEDNOSTI 

A SEZNAMUJÍ SE S ČESKOU

A SVĚTOVOU PÍSŇOVOU TVORBOU.

GAMEHOUSE

​​

KROUŽEK ZAMĚŘENÝ

NA PROGRAMOVÁNÍ. DĚTI VYTVÁŘEJÍ JEDNODUCHÉ ANIMACE A HRY.

PICASSO

V KREATIVNÍM KROUŽKU SE DĚTI SEZNAMUJÍ S NEJRŮZNĚJŠÍMI VÝTVARNÝMI A RUKODĚLNÝMI TECHNIKAMI.

MALÍ HUDEBNÍCI

KROUŽEK HUDEBNÍ VÝCHOVY

JE URČEN DĚTEM

Z MŠ KOSTICE. DĚTI SE V KROUŽKU UČÍ ZÁKLADNÍM HUDEBNÍM DOVEDNOSTEM.

 

NOTIČKA

DĚTI SE PROSTŘEDNICTVÍM HRY 

NA XYLOFON A ORFFOVY HUDEBNÍ NÁSTROJE (DŘÍVKA, TRIANGL, TAMBURÍNU, BUBÍNEK, ČINELY) UČÍ RYTMICKO-MELODICKÉMU CÍTĚNÍ.

PULITZER

KROUŽEK ZAMĚŘENÝ NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

A TVŮRČÍHO PSANÍ DĚTÍ.

Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU KROUŽEK

V TOMTO ROCE NEPROBÍHÁ

Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU KROUŽEK

V TOMTO ROCE NEPROBÍHÁ

LA SCÉNA

DRAMATICKÝ KROUŽEK

JE ZAMĚŘEN NA VŠESTRANNÝ ROZVOJ DĚTÍ.

Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU KROUŽEK

V TOMTO ROCE NEPROBÍHÁ

RUBIKON

KROUŽEK HUDEBNÍ KAPELA

JE URČEN DĚTEM, KTERÉ JIŽ OVLÁDAJÍ HRU NA NĚKTERÝ Z HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.

Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU KROUŽEK

V TOMTO ROCE NEPROBÍHÁ