top of page

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

 Zákonný zástupce při registraci vyplní své kontaktní údaje a do zprávy uvede jméno, příjmení a věk přihlašovaného dítěte.

Děkujeme!

bottom of page