top of page
Návrh bez názvu (34).png
unnamed.png

Letos potřetí...

 

Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně vyhlašujeme literární a výtvarnou soutěž Jižní Morava čte pro děti od 4 do 15 letna téma "Nekonečný svět fantazie".

V rámci tohoto projektu proběhnou v knihovně a jejím okolí akce zaměřené na podporu čtenářství u dětí.

Připravované akce:

OSTROV POKLADŮ  (1.10.2023 - 31.10.2023 venkovní šifrovací hra) 

KOČKOHRÁTKY s Markétou Harasimovou (30.11.2023 knižní divadelní představení pro předškoláky z MŠ Kostice)

Soutěžní práce je nutné odevzdat do 31. prosince 2023. V lednu 2024 proběhne v naší knihovně vyhodnocení základního kola. Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do krajského kola.

 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti ve věku od 4 do 15 let!!!

 

mzkcmyktyrkysova.png

Kategorie / počet účastníků na 1 projekt:

 

 • 1. Kategorie próza (1. – 5. třída)

 • 2. Kategorie próza (6. – 9. třída)

 • 3. Kategorie poezie (1. – 5. třída)

 • 4. Kategorie poezie (6. – 9. třída)

 • 5. Kategorie výtvarná (MŠ a 1. třída, mohou být i skupiny – max. 5 dětí)

Pravidla soutěže

 • Literární žánr není omezen. Děti mohou napsat povídku, pohádku, esej, báseň apod.

 • Komiks patří do literární kategorie.

 • Rozsah literárního díla je 1 až 3 strany ve formátu A4.

 • Výtvarné dílo je bez omezení. Děti mohou odevzdat do soutěže např. kresbu, koláž  nebo i 3D model.

 • Ve výtvarné kategorii mohou soutěžit i skupinky dětí, ale pozor! Maximální počet dětí pro skupinu je 5.

 • Soutěž končí 31. 12. 2023. Do tohoto data odevzdávají soutěžící v knihovnách své literární a výtvarné práce.

 • Spolu s dílem odevzdá soutěžící v knihovně i přihlášku do soutěže a souhlas (ke stažení zde nebo k vyzvednutí v knihovně).

PŘIHLÁŠKA A SOUHLAS

Účastníci akcí organizovaných Místní knihovou Kostice souhlasí s použitím fotografií pořízených touto knihovnou na jakékoliv její akci Moravskou zemskou knihovnou v Brně jako krajskou knihovnou Jihomoravského kraje, která se podílí na akci Jižní Morava čte, za účelem prezentace akce Jižní Morava čte a prezentace činnosti knihoven. Organizátoři se zavazují, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

unnamed.png
bottom of page