top of page
2.png

Místní knihovna Kostice vyhlašuje

literárně-výtvarnou soutěž

NAMALUJ KOMIKS A VYHRAJ KNIHU!

Téma komiksu je volné, jedinou podmínkou

je jeho rozsah, a to minimálně 6 panelů.

Panely mohou být různého tvaru.

Text by měl být napsaný hůlkovým písmem.

panel = obrázek, který většinou zachycuje jeden okamžik

 

Tento komiks má celkem 7 panelů.

Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 30.3.2023.

Knižní odměny za NEJ komiks.

bottom of page